Leváló cipőtalp, javításra váró televízió, visszamondott edénykészlet? Bírósági eljárás helyett válassza a békéltetést!

Bár a békéltető testület intézménye jó pár éve működik hazánkban, sokan még mindig nem tudják, hogy pontosan mivel is foglalkoznak és hol találhatóak. Az elkövetkezendő időszakban megjelenő cikksorozatunkban éppen e miatt, konkrét esetekkel kívánjuk bemutatni működésüket, feladatukat.

Mit is jelent pontosan a békéltetés?
A békéltetés célja a fogyasztó (vásárló, szolgáltatást igénybevevő) és a vállalkozás között fennálló vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése, tulajdonképpen egyezség létrehozása a felek között.

Hogyan néz ki mindez a gyakorlatban?
Amennyiben tehát egy megvásárolt termék vagy az igénybevett szolgáltatás minőségével nem vagyunk megelégedve, azonban panaszunkat, reklamációnkat a vállalkozás/kereskedő nem akarja elfogadni, igényünk érvényesítésére lehetőségünk van békéltető testületi eljárást kezdeményezni. Ezt célszerű a lakóhelyünk vagy tartózkodási helyünkön működő békéltető testületnél elindítani, melyek elérhetősége megtalálható a www.bekeltetes.hu honlapon, vagy a testületek saját honlapjain. Ezt követően nincs más teendőnk, mint írásbeli kérelmet benyújtani a testület elnökéhez, melyben összefoglaljuk panaszunkat és csatolunk minden iratot, dokumentációt, ami az üggyel kapcsolatban rendelkezésünkre áll. Az ingyenes eljárással kapcsolatban további információk olvashatók a testületek honlapjain.

Vegyünk egy konkrét példát…
A panaszos 2015 augusztusában utcai cipőt vásárolt egy márkaboltban, melynél 2 hónap használat után több hiba is jelentkezett: a cipő belső részében a sarokrésznél elkopott az anyag, továbbá a cipő talprésze válni kezdett a ragasztás mentén. A fogyasztó a panaszával a vállalkozáshoz fordult, aki jegyzőkönyvet vett fel a hiba bejelentéséről, majd szakértővel vizsgáltatta meg a cipőt. Miután a szakvélemény alapján a vállalkozás elutasította a reklamációt, a vásárló békéltető testülethez fordult, kérelemben kérte az eljárás lefolytatását.

A meghallgatáson elmondta, hogy a cipőt rendeltetésszerűen – tehát például nem sportolásra – használta, így tekintettel a vásárlás és a hiba jelentkezése között eltelt rövid időre, a panaszosnak – a békéltető testület közreműködésével – sikerült megegyeznie a kereskedővel, mely alapján cipőjét kicserélték.


Kövesse cikksorozatunkat, melynek következő részeiben további érdekes békéltető testületi eseteket mutatunk be.